3 bruksområder som gjør smartbyer nyttige for innbyggerne

  Av Edvard Strømnes 7. mai 2021

  Innhenting og bruk av data via smartbytjenester kan redusere ressurskrevende oppgaver i og for kommunen, mens næringslivet kan oppnå bedre rammebetingelser. Men hvilken nytteverdi har dette egentlig for sluttkunden – altså, innbyggerne?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby, Smarte innbyggerløsninger

  Begreper du må vite om i smartby-sammenheng

  Av Edvard Strømnes 30. apr 2021

  En måte å konkretisere et relativt svevende begrep som smartby, er å forstå de ulike begrepene knyttet til dette feltet. Her gir vi deg en enkel og konkret innføring i de viktigste betegnelsene du møter når det snakkes om smarte byer.
  Les mer ›

  Temaer: Kommunal Smartby

  Smarte regioner – er det mulig?

  Av Christian August Bertrand Sandberg 23. apr 2021

  Hva skiller en smart region fra en smart by eller en smart kommune? Hvilke muligheter og utfordringer kan samarbeid på tvers av kommunegrenser by på? Og hva er Best Practice når smarte regioner skal opprettes?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby, Smarte regioner

  Smartby – hvem eier planen?

  Av Hans-Jørgen Solli 16. apr 2021

  Det å bli en smart by/kommune er ikke et IKT-prosjekt, men en strategi for å kunne utnytte ressurser bedre (arbeidskraft og kapital), øke bærekraften og gi et bedre innbyggertilbud.
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby

  Hvordan smarte interkommunale samarbeid kan se ut

  Av Christian August Bertrand Sandberg 9. apr 2021

  Digitale samarbeid – på tvers av kommuner – er smarte i seg selv. Det er tross alt lite bærekraftig å skulle finne opp hjulet på nytt, hvis man kan inngå et smartby-samarbeid som bedre utnytter regionens geografiske område, ressurser og etater – til ...
  Les mer ›

  Temaer: Kommunal Smartby, Interkommunalt Smartby-samarbeid

  Slik etablereres en Smartby-pilot

  Av Edvard Strømnes 26. mar 2021

  Det er spesielt tre gode grunner til å etablere en smartby-pilot. For det første gir det rom for behovsprøving. For det andre kan en pilot bevisføre resultater, som senere effektiviserer avgjørelser i det fullverdige smartby-prosjektet. Og for det tr...
  Les mer ›

  Temaer: Smartbypilot, Smartby-pilot, Etablere Smartby

  Slik planlegger Namsos kommune å halvere vanntapet

  Av Mikael Majlund Reinskou 19. mar 2021

  Som driftsoperatør i Namsos, med 25 år i vann- og avløpsbransjen, vet Terje Fagernes nøyaktig hvor viktig digitalisering er for kommunens innbyggere. Når Namsos nå jobber for å kunne implementere Smartby-løsninger, er han derfor trygg på hvilke resul...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby

  Bør kommunen eie eller leie infrastruktur for Smartby?

  Av Hans-Jørgen Solli 12. mar 2021

  Når en kommune beslutter å ta i bruk LoRaWAN som kommunikasjonsteknologi i sin Smartby-satsing, kommer ofte spørsmålet om hvem som skal eie og drifte nettet. Det å eie nettet selv gir selvfølgelig frihet i forhold til bruk og forvaltning, men forutse...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Smartby infrastruktur, LoRaWAN

  Planlegging av Smartby infrastruktur

  Av Torgeir Hjelle 5. mar 2021

  Hva bør norske kommuner tenke på når de planlegger infrastruktur og utvikler tjenester innenfor konseptet Smarte Byer? Hva består en slik infrastruktur av? Er det stor forskjell fra infrastruktur for det vi kan kalle IT applikasjoner, med servere, PC...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Smartby infrastruktur

  Hvordan bidrar IoT-løsninger til kommunens bærekraftsmål?

  Av Hans-Jørgen Solli 26. feb 2021

  Når du innhenter reell samfunnsdata i sanntid ved å koble sammen kommunens kjernefunksjoner med IoT-løsninger, blir morgendagens kommune hakket mer bærekraftig, allerede i dag.
  Les mer ›

  Temaer: Bærekraft

  Om bloggen

  Last Mile Solutions ønsker med dette å bygge en kunnskapsbank om temaet smarte byer. På denne bloggen vil vi presentere interessante problemstillinger, men også gi konkrete tips og veiledninger til hvordan du skal nærme deg arbeidet med å gjøre nettopp din kommune smart.

  Populære innlegg

  Søk i bloggen