• Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Smarte regioner – er det mulig?

Av Torgeir Hjelle 23. apr 2021

Hva skiller en smart region fra en smart by eller en smart kommune? Hvilke muligheter og utfordringer kan samarbeid på tvers av kommunegrenser by på? Og hva er Best Practice når smarte regioner skal opprettes?
Les mer ›

Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby, Smarte regioner

Smartby – hvem eier planen?

Av Hans-Jørgen Solli 16. apr 2021

Det å bli en smart by/kommune er ikke et IKT-prosjekt, men en strategi for å kunne utnytte ressurser bedre (arbeidskraft og kapital), øke bærekraften og gi et bedre innbyggertilbud.
Les mer ›

Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby

Slik etablereres en Smartby-pilot

Av Torgeir Hjelle 26. mar 2021

Det er spesielt tre gode grunner til å etablere en smartby-pilot. For det første gir det rom for behovsprøving. For det andre kan en pilot bevisføre resultater, som senere effektiviserer avgjørelser i det fullverdige smartby-prosjektet. Og for det tr...
Les mer ›

Temaer: Smartbypilot, Smartby-pilot, Etablere Smartby

Bør kommunen eie eller leie infrastruktur for Smartby?

Av Hans-Jørgen Solli 12. mar 2021

Når en kommune beslutter å ta i bruk LoRaWAN som kommunikasjonsteknologi i sin Smartby-satsing, kommer ofte spørsmålet om hvem som skal eie og drifte nettet. Det å eie nettet selv gir selvfølgelig frihet i forhold til bruk og forvaltning, men forutse...
Les mer ›

Temaer: Etablere Smartby, Smartby infrastruktur, LoRaWAN

Smartby – kult å ha, eller nyttig for kommuner, byer og næringsliv?

Av Hans-Jørgen Solli 17. feb 2021

En innovativ leverandørindustri driver smartby-bølgen framover. Spørsmålet er om de utvikler i samsvar med kundenes reelle behov. Bygger de luftslott uten nytteverdi, eller bidrar de til faktisk effektivisering av kommuner, byer og næringsliv?
Les mer ›

Temaer: Etablere Smartby

Smartby – smart eller usmart?

Av Hans-Jørgen Solli 27. jan 2021

Smartby, Smarte byer, Smarte kommuner, Smart City og Digitalisering. Dette er begreper vi leser om hver eneste dag, og antallet konferanser, seminarer og messer man kan delta på er utallige. Men er Smartby virkelig smart?
Les mer ›

Temaer: Etablere Smartby

Om bloggen

Last Mile Solutions ønsker med dette å bygge en kunnskapsbank om temaet smarte byer. På denne bloggen vil vi presentere interessante problemstillinger, men også gi konkrete tips og veiledninger til hvordan du skal nærme deg arbeidet med å gjøre nettopp din kommune smart.

Populære innlegg

Søk i bloggen

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.