3 bruksområder som gjør smartbyer nyttige for innbyggerne

  Av Edvard Strømnes 7. mai 2021

  Innhenting og bruk av data via smartbytjenester kan redusere ressurskrevende oppgaver i og for kommunen, mens næringslivet kan oppnå bedre rammebetingelser. Men hvilken nytteverdi har dette egentlig for sluttkunden – altså, innbyggerne?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby, Smarte innbyggerløsninger

  Smarte regioner – er det mulig?

  Av Christian August Bertrand Sandberg 23. apr 2021

  Hva skiller en smart region fra en smart by eller en smart kommune? Hvilke muligheter og utfordringer kan samarbeid på tvers av kommunegrenser by på? Og hva er Best Practice når smarte regioner skal opprettes?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby, Smarte regioner

  Smartby – hvem eier planen?

  Av Hans-Jørgen Solli 16. apr 2021

  Det å bli en smart by/kommune er ikke et IKT-prosjekt, men en strategi for å kunne utnytte ressurser bedre (arbeidskraft og kapital), øke bærekraften og gi et bedre innbyggertilbud.
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby

  Slik etablereres en Smartby-pilot

  Av Edvard Strømnes 26. mar 2021

  Det er spesielt tre gode grunner til å etablere en smartby-pilot. For det første gir det rom for behovsprøving. For det andre kan en pilot bevisføre resultater, som senere effektiviserer avgjørelser i det fullverdige smartby-prosjektet. Og for det tr...
  Les mer ›

  Temaer: Smartbypilot, Smartby-pilot, Etablere Smartby

  Slik planlegger Namsos kommune å halvere vanntapet

  Av Mikael Majlund Reinskou 19. mar 2021

  Som driftsoperatør i Namsos, med 25 år i vann- og avløpsbransjen, vet Terje Fagernes nøyaktig hvor viktig digitalisering er for kommunens innbyggere. Når Namsos nå jobber for å kunne implementere Smartby-løsninger, er han derfor trygg på hvilke resul...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Kommunal Smartby

  Bør kommunen eie eller leie infrastruktur for Smartby?

  Av Hans-Jørgen Solli 12. mar 2021

  Når en kommune beslutter å ta i bruk LoRaWAN som kommunikasjonsteknologi i sin Smartby-satsing, kommer ofte spørsmålet om hvem som skal eie og drifte nettet. Det å eie nettet selv gir selvfølgelig frihet i forhold til bruk og forvaltning, men forutse...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Smartby infrastruktur, LoRaWAN

  Planlegging av Smartby infrastruktur

  Av Torgeir Hjelle 5. mar 2021

  Hva bør norske kommuner tenke på når de planlegger infrastruktur og utvikler tjenester innenfor konseptet Smarte Byer? Hva består en slik infrastruktur av? Er det stor forskjell fra infrastruktur for det vi kan kalle IT applikasjoner, med servere, PC...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby, Smartby infrastruktur

  Smartby – kult å ha, eller nyttig for kommuner, byer og næringsliv?

  Av Hans-Jørgen Solli 17. feb 2021

  En innovativ leverandørindustri driver smartby-bølgen framover. Spørsmålet er om de utvikler i samsvar med kundenes reelle behov. Bygger de luftslott uten nytteverdi, eller bidrar de til faktisk effektivisering av kommuner, byer og næringsliv?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby

  Smartby – smart eller usmart?

  Av Hans-Jørgen Solli 27. jan 2021

  Smartby, Smarte byer, Smarte kommuner, Smart City og Digitalisering. Dette er begreper vi leser om hver eneste dag, og antallet konferanser, seminarer og messer man kan delta på er utallige. Men er Smartby virkelig smart?
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby

  Hvordan kan kommunen planlegge for Smartby?

  Av Hans-Jørgen Solli 27. jan 2021

  Kommunens behov skal være premissgivende når man utarbeider en Smartby-plan. I en slik prosess vil behovet og nye ideer være overveldende. Det er derfor svært viktig å prioritere behovene slik at gevinstrealisering kan hentes ut raskere, og på de vik...
  Les mer ›

  Temaer: Etablere Smartby

  Om bloggen

  Last Mile Solutions ønsker med dette å bygge en kunnskapsbank om temaet smarte byer. På denne bloggen vil vi presentere interessante problemstillinger, men også gi konkrete tips og veiledninger til hvordan du skal nærme deg arbeidet med å gjøre nettopp din kommune smart.

  Populære innlegg

  Søk i bloggen