Velkommen som leser av Smartbybloggen! Last Mile Solutions ønsker med dette å bygge en kunnskapsbank om temaet smarte byer. Vi har jobbet med dette feltet i en årrekke, og vår erfaring er at det er store kunnskapshull å tette og et behov for å klargj...