Planlegge smartby

Det å bli en smart by/kommune er ikke et IKT-prosjekt, men en strategi for å kunne utnytte ressurser bedre (arbeidskraft og kapital), øke bærekraften og gi et bedre innbyggertilbud.

Bærekraft, digitalisering og smartby er ofte nevnt i landets mange kommuneplaner, men mye av dette er ukjent terreng. For noen kommuner hersker det usikkerhet om hvor man skal begynne, hvordan man skal få det til, og hvor eierskapet til prosessen skal ligge.

Samarbeid mellom flere interessenter

Eierskapet til slike initiativer skal ligge både hos kommunens administrative ledelse og dens politiske ledelse. Slike initiativer skal være en del av kommuneplanen og være langsiktige, så man kan se helheten og få et klart bilde av hvor man ønsker å være om 5-10-20 år.

Kommunens ledelse bør i tillegg søke innspill og hjelp fra både lokalt næringsliv, akademia og innbyggerne.

Næringslivet og akademia kan bistå med både ressurser, utvikling av ny teknologi og nye ideer. På lik linje med innbyggerne har også næringslivet behov som kommunen bør ta hensyn til når en smartby-strategi skal legges. Et godt samarbeid i kommunen, og mellom kommune og næringsliv, er derfor svært viktig for å lykkes og for at alle skal få et eierskap til prosjektet.

Les mer: Begreper du må vite om i smartby-sammenheng

Asker kommune viser vei

Jeg ønsker å trekke frem et godt eksempel på hvordan et godt samarbeid kan starte. I Asker kommune har man satt fokus på både digitalisering, smartby og bærekraft i sitt utkast til langsiktig kommuneplan. Under arbeidet med planen har kommunen i flere omganger invitert næringslivsledere og innbyggere til dialog for å få gode innspill og økt innsikt.

I tillegg har kommunen via Asker Næringsforening (Fagnettverk for fremtidsteknologi) blant annet deltatt på arbeidsmøter med næringslivet. Her har de ulike etatene presentert sine fremtidige utfordringer og invitert næringslivet til hjelpe dem med å løse ulike utfordringer de har nå eller vil få i fremtiden.

Løsninger for dem som bor og virker i en kommune

I en slik prosess ser man at man har felles interesser i å få disse utfordringene løst, enten de handler om infrastruktur, helse- og omsorg, utdanning eller miljø. Samarbeidet skaper altså ikke bare et bredere eierskap, men også økt engasjement rundt smartby-planen og forhåpentligvis økt innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser lokalt.

 

New call-to-action