Interkommunalt samarbeid om smartby og digitalisering i kommunen

Digitale samarbeid – på tvers av kommuner – er smarte i seg selv. Det er tross alt lite bærekraftig å skulle finne opp hjulet på nytt, hvis man kan inngå et smartby-samarbeid som bedre utnytter regionens geografiske område, ressurser og etater – til innbyggernes beste.

La oss si at en liten til mellomstor kommune har kartlagt et behov for å implementere smartby-løsninger som styrker kommunens innbyggere og vekst og ønsker å forstå mer om hva slags digitale løsninger som egentlig trengs.

Allerede her får kommunene som inngår et smartby-samarbeid et kjempeforsprang.

Istedenfor å måtte oppsøke aktører og store messer på vegne av kun seg selv, så kan man i et interkommunalt prosjekt holde sin egen smartby-messe, for alle samarbeidskommunene. Sammen inviterer man aktuelle aktører til felles presentasjoner, stands og paneler, med åpne spørrerunder, gjerne over flere dager. Og best av alt – messen er da 100% tilrettelagt for de spesifikke kommunene i samarbeidet. Samtidig jobber Last Mile Solutions kontinuerlig med å sette opp et landsdekkende IoT-nettverk, slik at fremtidige smartby-implementeringer og interkommunale samarbeid blir så gunstige som mulig.

Tips! Erfaringsmessig ser vi at smartby-samarbeid består av grupperinger på maks 2-6 kommuner. Noe mer kan bli for uoversiktlig og stort.

La oss ta en titt på noen av områdene som et interkommunalt smartby-samarbeid gagner.

#1: teknisk infrastruktur og drift for optimalisert dekning

Smartby-konseptet går ut på å benytte digital teknologi til å bedre utnytte samfunnsdata (Big Data) i sanntid. Det innebærer at informasjon fra eksempelvis sensorer, kameraer og målere sendes til et sentralisert system som leser og implementerer dataen etter gitte parametere.

Et eksempel:

Hvis en sensor i et kumlokk registrerer overvann, kan det automatisk gå en alarm hos vann- og avløpsetaten så fort informasjonen når fram til kommunens datahub. Likeså, hvis relevant, kan det automatisk sendes en opplysningsmelding til nabokommunen på samme nettverk. Da er det alfa og omega med optimalisert dekning.

I et interkommunalt samarbeid kan kommunikasjonspunktene plasseres på tvers av kommunene, der hvor dekningen er best – uavhengig av fjell (hvor det går tregt) eller over vann (hvor det går raskt). Således kan de samarbeidende kommunene bygge opp et felles nettverk som blir langt sterkere og mer effektivt enn det de ville kunne implementert på egenhånd.

Viktig! Det betyr ikke at hver kommune fritt har tilgang til å innhente nabokommunens data. Hvert innhentingspunkt er kryptert med en egen nøkkel, slik at tilhørende data kun sendes inn til den angitte kommunale hub’en som har en tilsvarende kryptert «lås».

#2: teknisk brukerstøtte og basisopplæring                        

Interkommunale samarbeid er kostnadsbesparende for smartby-prosjekter på flere måter, blant annet ved å samle brukerstøtte og opplæring.

Les mer: Begreper du må vite om i smartby-sammenheng

I og med at man benytter samme nettverk, fremgangsmåte og ofte software, kan man samle flere mennesker på opplæring og dermed redusere kostnadene. I tillegg kan kommunene dele informasjon, utveksle problemstillinger og suksesser, samt trekke kompetansehevende konklusjoner, basert på nabokommunens erfaringer.

Dette med å dele kompetanse blir for mange et vesentlig aspekt; smartby gir kommunene en sjelden sjanse til å samle mange hoder fra forskjellige etater og støtte hverandre som samarbeidspartnere – ikke «bare» nabokommuner.

#3 digitale tjenester og applikasjonsdrift

Et av det viktigste fordelene ved en smartby-implementering er applikasjonsmulighetene som kommer innbyggerne til gode. Sentralt i en smartby-løsning finnes derfor en dedikert IoT-plattform som ivaretar datakommunikasjonen via nettverk som LoRaWAN, LTE-M og NB-IoT. Data fra alle sensorene i det kommunale nettverket føres inn i IoT-plattformen, men de kan kan danne grunnlaget for mange ulike datasett. Data lagres ikke her, men sorteres, filtreres og pakkes før de sendes videre til et presentasjonslag. Dette kan være IoT-leverandørens egen web-applikasjon eller en ekstern applikasjon man allerede bruker i kommunen.

Data fra én og samme sensortype (f.eks. vannmålere) kan splittes til ulike applikasjoner og dermed benyttes til ulike formål gjennom integrasjon til applikasjonslaget ved hjelp av API’er (REST API, MQTT, WebSock mm.). Last Mile kan også videresende ferdig krypterte data fra sensor til egne IoT-plattformer og applikasjoner via vår IoT-plattform.

En smartby skal samhandle med mennesker og gjøre hverdagen hakket enklere, mer komfortabel og forutsigbar. Uten de digitale tjenestene, som indirekte og direkte gagner innbyggerne, fungerer ikke konseptet smartby. 

Samarbeidende kommuner kan ha god nytte av hverandres data. Hvis man i tillegg enes om å utvikle applikasjoner og funksjoner på tvers av kommunene, vil brukeropplevelsen utvilsomt øke i takt med informasjonsdelingen.

Se på det litt som å gå på Jernia for å kjøpe en stekepanne, men siden de er utsolgt, så tipser den butikkansatte deg om å kjøpe den på Kitch’n i stedet. Da blir du jo bare enda mer glad i Jernia!

Brainstorming: Hva slags informasjon fra nabokommunene kan dine innbyggere dra nytte av, og visa versa?

#4: innkjøp av smartby-løsninger

Når flere kommuner slår seg sammen for å samarbeide om store, digitale prosjekter som en smartby-implementering jo er, er det spesielt tre eksponentielle grunner til at innkjøp er et avgjørende aspekt:

  1. Man sparer penger: En samlet bestilling via interkommunale anbud fører til en større totalbestilling. Dette reduserer ikke bare enhetspris for innkjøp, men også totalkostnaden for hele smartby-anbudet.
  2. Man øker kapasitet: Når totalprisen for smartby-anbudet går ned, kan det også bli aktuelt å øke innkjøp av sensorenheter for å øke kapasiteten i prosjektet.
  3. Man får et bedre grunnlag for videreutvikling: Jo større kapasitet, jo bedre kan samfunnsdataen utnyttes - både i sanntid og ved fremtidig utvikling av konseptet. Ved å dele innkjøps- og utstyrsinformasjon på tvers av kommunene i samarbeidet står dere på tryggere grunn for å videreutvikle smartby-konseptet.

New call-to-action