Når du innhenter reell samfunnsdata i sanntid ved å koble sammen kommunens kjernefunksjoner med IoT-løsninger, blir morgendagens kommune hakket mer bærekraftig, allerede i dag.